Avís legal

Aquest avís legal regula l’ús d’aquest lloc web propietat de l’empresa Incyta Multilanguage, SL, amb domicili al c/ Riera de Sant Miquel, 3, 2n 1a, 08006 Barcelona, amb CIF B-62933361, i les dades d’inscripció registral següents: tom 34941, foli 153, full B-255579, inscripció 1a.

 

Acceptació de les condicions d’ús
L’accés i/o ús del lloc web www.incyta.com atribueix a qui els duu a terme la condició d’usuari. Tots els usuaris han de llegir atentament els termes d’ús abans d’accedir o utilitzar el nostre lloc web. Accedir-hi o fer-lo servir suposa la plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal. Accedir a aquest lloc web i fer ús dels materials que conté, implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.

 

Responsabilitat de l’usuari
L’usuari s’obliga a fer ús dels serveis i continguts que li proporciona aquest lloc web d’acord amb la legislació vigent i els principis de bona fe, usos generalment acceptats i ordre públic. Així mateix, queda prohibit qualsevol ús que es faci del web amb finalitats il·lícites o que en perjudiquin o n’impedeixin la utilització i el funcionament normal, puguin danyar-lo de qualsevol manera o impedeixin que altres usuaris en gaudeixin.
De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es trobin en aquest lloc web.

 

Responsabilitat per vincles
Aquest lloc web pot contenir vincles (links) a pàgines web operades per tercers. Aquests vincles es faciliten només per a la vostra referència i incyta.com no té control sobre aquests llocs i no es responsabilitza del seu contingut. La nostra política de privacitat s’aplica quan l’usuari accedeix al nostre lloc web, una vegada connectat a un altre web, l’usuari estarà subjecte a la política de privacitat de la pàgina en què es trobi, i Incyta Multilanguage, SL quedarà eximida de tota responsabilitat.

 

Cookies
És possible que en ocasions fem servir la tecnologia anomenada cookies a fi de proporcionar una sèrie de continguts i/o serveis personalitzats. Una cookie és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al navegador web de l’usuari. Aquest element es pot emmagatzemar al disc dur de l’ordinador de l’usuari de manera que el puguem reconèixer quan torni al nostre lloc web. En les preferències del navegador web, l’usuari té la possibilitat d’especificar si vol rebre un avís o no abans d’acceptar una cookie.

 

Responsabilitat pel funcionament del web
El titular del web s’exclou de tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions que produeixin la interrupció o cancel·lació del servei del lloc web.
Incyta Multilanguage, SL es reserva la facultat d’alterar, eliminar, limitar o impedir l’accés al seu contingut o als serveis, productes o altres materials del portal o, fins i tot, de suspendre les seves activitats amb caràcter permanent o temporal en qualsevol moment, sense l’obligació de notificar-ho prèviament als usuaris.

 

Alteració en els termes d’ús
incyta.com pot alterar i/o ajustar en qualsevol moment els termes d’ús, i aquestes modificacions, alteracions i/o ajustaments seran efectius i immediats en el moment en què siguin públics. Per això, l’usuari ha de revisar aquests termes periòdicament i subordinar-se a l’acceptació dels termes d’ús en vigor.

 

Limitacions de l’ús del lloc web
L’usuari només pot accedir, fer servir o imprimir pàgines del nostre lloc web per a ús personal. No pot modificar, copiar, distribuir, transmetre, exhibir, publicar o llicenciar cap contingut del nostre lloc web. L’usuari garanteix amb tota seguretat a Incyta Multilanguage, SL que no farà servir aquest lloc web per a cap propòsit il·legal o que les lleis vigents prohibeixin. Si aquestes es violessin, automàticament se li cancel·laria el permís d’ús d’aquest lloc web.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Incyta Multilanguage, SL pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès aquest avís legal.

 

Drets de propietat industrial i intel·lectual
Tots els continguts del lloc web (textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc) són titularitat d’Incyta Multilanguage, SL i estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.
Per tant, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o qualsevol altra explotació de tot el contingut d’aquest lloc o de part d’aquest, que s’efectuï de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, tret que Incyta Multilanguage, SL ho autoritzi prèviament i per escrit.

 

Protecció de dades
Incyta Multilanguage, SL compleix amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades perquè, de forma voluntària i lliure, determinin si volen facilitar les dades personals que se’ls puguin sol·licitar amb motiu de la subscripció o alta en alguns dels serveis que ofereix. Tret dels camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals que es recullin es tractaran de forma confidencial i la recollida tindrà com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Incyta Multilanguage, SL. Les dades personals que l’usuari faciliti poden ser objecte de tractament en fitxers automatitzats de titularitat i responsabilitat d’Incyta Multilanguage, SL, de manera que l’usuari es compromet a garantir-ne la veracitat. En qualsevol moment l’usuari pot sol·licitar els drets d’accés, rectificació, oposició o eliminació de les dades personals als fitxers d’Incyta Multilanguage. Per a això, n’hi ha prou amb enviar un correu electrònic a incyta@incyta.com i fer-hi constar el nom, els cognoms i el desig d’alterar o eliminar les dades; o bé enviar una sol·licitud escrita a Incyta Multilanguage, SL, c/ Riera de Sant Miquel, 3, 2n, 1a, 08006 Barcelona, i presentar un document de sol·licitud signat pel sol·licitant i una fotocòpia del document d’identificació.

 

La nostra empresa utilitza Gmail, servei que ofereix Google per enviar i rebre missatges electrònics, i Google Drive, aplicació per crear, compartir i guardar arxius. Aquestes eines són propietat de Google Inc., una companyia de Delaware que té l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

 

Google Inc. és un proveïdor localitzat als Estats Units i, en data 6 d’octubre de 2015, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va declarar invàlida la decisió de la Comissió 2000/520/CE, que establia el nivell adequat de protecció de les garanties per a les transferències internacionals de dades als Estats Units ofertes per l’Acord de port segur.

 

Incyta Multilanguage, SL, en compliment de la LOPD, us informa que té previst continuar fent transferències internacionals de dades als Estats Units, a l’empara de les excepcions que preveu l’article 34 de la LOPD. Per aquesta raó, en enviar qualsevol formulari de consulta o missatge electrònic de consulta o encàrrec, l’usuari accepta expressament la possible transferència internacional de dades. Incyta Multilanguage, SL assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i, amb aquest efecte, s’han adoptat mesures de seguretat per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i garantir-ne així la integritat.

 

Així mateix, us informem que les dades de caràcter personal de la vostra empresa de les quals disposem s’incorporaran a un fitxer titularitat d’Incyta Multilanguage, SL, que té com a finalitat atendre i respondre les consultes i encàrrecs que rebi, així com gestionar clients i proveïdors. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una comunicació al c/ Riera de Sant Miquel, núm. 3, 2n 1a, 08006 Barcelona, o a l’adreça electrònica incyta@incyta.com

 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres
Per a qualsevol consulta sobre els nostres serveis, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Escriviu-nos