Incyta participa en la publicació de continguts de la revista Tradumàtica