‘La Vanguardia’ en català, Premi Nacional de Comunicació 2011