La Vanguardia incorpora tecnologia lingüística de traducció automàtica en el procés editorial