The President More

The President More

La setmana passada va aparèixer la notícia sobre la mala passada que el traductor de Google ha jugat a la flamant web del president de la Generalitat, Artur Mas. Això no obstant, no és més que un dels molts incidents a què ens té acostumats, de manera indiscriminada, l’aplicació de la tecnologia de traducció automàtica.

Ningú no dubta de la utilitat de la traducció automàtica en moltes de les necessitats diàries de comunicació, sobretot per vèncer les barreres lingüístiques. Tot i això, a ningú no se li escapa que, per a determinats usos, la potencialitat del traductor automàtic s’ha de complementar amb tasques o ajustos preventius destinats a maximitzar el resultat del procés automàtic (rapidesa, economia de costos), però també a minimitzar-ne la possibilitat d’error.

Actualment, hi ha molts processos productius que tenen el suport de la traducció automàtica en la generació de continguts multilingües. Amb sistemes similars al que ha provocat l’incident en qüestió, s’estan generant diàriament milers i milers de pàgines en diferents llengües: diaris, continguts web, materials didàctics, sentències judicials, textos legislatius, documents publicitaris, textos administratius, etc. No obstant això, en tots aquests processos s’estableixen les mesures adequades per reduir la possibilitat d’error, sobretot els que poden ser més visibles com la neutralització de noms propis i marques, procediments de postedició del resultat de la traducció prèvia a la traducció, filtres de resolució de patrons erronis, etc.

Així doncs, convé tenir molt present que la tecnologia de traducció automàtica ajuda, però s’ha de considerar una baula d’una cadena en què s’han de dur a terme tasques prèvies: personalització del sistema segons els requeriments del client, posada en marxa del sistema amb els paràmetres per als quals s’ha concebut i, també, tasques posteriors al procés, com la postedició o la retroalimentació del sistema.

Per tant, és molt important que abans de decidir quin tipus de tecnologia és convenient per a un projecte determinat coneguem les eines que aquesta tecnologia ens ofereix per garantir que tindrem tot el control del procés global: abans, durant i després de la traducció automàtica. D’aquesta manera, podrem garantir un creixement continu i creixent del nostre procés productiu en termes econòmics i, també, en termes de minimització de riscos i errors.